Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2014

8294 1017 350
Reposted frombackground background

April 18 2014

Myślę, że uświadomienie sobie, że ma się złamane serce to całkiem poważna sprawa. A uświadomienie sobie, że pomyliło się i cały czas posądzało nie tego mężczyznę o to złamanie to już na prawdę wykurwiście poważna sprawa. Zawsze chodzi o tą nieszczęsną miłość. Bo gdy już wydaje nam się, że ją mamy zaczynamy wariować. Zaniedbujemy przyjaciół, pracę, studia, kota. Dostajemy bzika objawiającego się przesadnym zmartwieniem o przyszłość, rozmyślamy jak, gdzie, o której, na czym i o czym.
— M. Stolarczyk
Reposted fromstopme stopme
czasami patrzysz na mnie
jakbym była dziewczyną
dla ciebie

zawsze jestem dziewczyną
dla nikogo
tak powinieneś patrzeć
— Ewelina Kosik
Reposted fromuwodzenicosc uwodzenicosc viaarcticowl arcticowl
Słowem grzechu jest ograniczenie.

April 17 2014

"Życzę ci abyś był otoczony ludźmi, którzy potrafią darzyć cię miłością, nie odbierając samotności."

Magda Umer

Reposted bygiepe2tryshantiVeneta

April 16 2014

Na wspólną radość, na chleb powszedni, 
na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym, 
na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę 
i przebaczenie... wybieram Ciebie
— K.I.Gałczyński
Reposted fromswojszlak swojszlak viafatu fatu

April 15 2014

5063 cdca 350
Reposted fromFaceOfInsane FaceOfInsane

April 13 2014

Lecz uśmiecham się, bo w teczce niosę książki, po których się spodziewam, że wieczorem dowiem się z nich o samym sobie czegoś, czego jeszcze nie wiem.
— Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
Reposted fromunr-eal unr-eal viaxnothumanalall xnothumanalall
Stanisław Barańczak
Reposted fromlugola lugola via4sunflower 4sunflower

April 08 2014

miał poważne kłopoty ze sobą.
miał tyle zalet, tyle cudownych cech, tylko że w głębi serca chciał się zniszczyć i ostatecznie mu się to udało.
— p. auster / travels in the scriptorium
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
7165 2cd3 350
Reposted fromantiprodukt antiprodukt
4168 7fdb 350
Reposted fromteaholic teaholic viastopme stopme
8575 aaff 350
8580 5a2f 350

April 06 2014

"Bo jeśli zadasz pytanie, uważaj: możesz usłyszeć odpowiedź. Szkoda, że niewielu ludzi pamięta o tej prostej prawdzie, naiwnie sądząc, że wiedza jest dobrem samym w sobie."

Jacek Piekara
Reposted bymeshugesiatkareczkaWasconjunicorn
'Prawda jest czasem tak dziwna (..)'
— Smażone, zielone pomidory
Reposted byIfyouneversaygoodbyekajkalux
- Nie była dla niego dobra?
- Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają, i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą. "

— Marek Hłasko
Reposted bydeepinmysouloktawiiasadworldimhappyampajewskaeidaWasconemenememsmaddreamerktsztryshantiVeneta

April 05 2014

6809 3ef5 350
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viamarysia marysia
7395 f952 350
Reposted frombiolchem biolchem viamarysia marysia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl